menu bar

Użytkownicy Navitel Navigator mogą już pobrać aktualizację Q2 2017 dla 11 map państw Bliskiego Wschodu, Transkaukazji oraz Azji.Aktualizacja map Q3 2017 dla Bliskiego Wschodu, Transkaukazji oraz Azji obejmuje 11 państw: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Indie, Iran, Kirgistan, Pakistan, Tadżykistan, Turcję, Uzbekistan, Vietnam.

Zaktualizowane mapy zawierają 3 932 125 km łącznej długości dróg, 7 559 736 punktów POI, 775 954 miejscowości, z czego dla 36 582 z nich możliwy jest podgląd sieci dróg oraz wyszukiwanie adresów.

Armenia

Aktualizacja map Q3 2017 zawiera zaktualizowaną bazę adresów w Erewaniu i innych większych miejscowościach.


Azerbejdżan

W mapach Q3 2017 dodano nowe skrzyżowania na głównych drogach.


Gruzja

Dodano nowe skrzyżowania.

Sieć dróg w mieście Batumi została zaktualizowana.

Baza POI została poszerzona o nowe punkty użyteczności publicznej.


Kirgistan

Na mapie zaktualizowano granice państwa.


Tadżykistan

Wersja map Q3 2017 zawiera zaktualizowane granice państwa.


Uzbekistan

Na mapie zaktualizowano granice państwa.


Każda mapa obejmuje infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania adresów i szczegółowej sieci dróg z kierunkami ruchu, węzłami komunikacyjnymi, rondami oraz innymi, istotnymi podczas podróży informacjami.

Szczegółowe informacje na temat każdej z map dostępne są na oficjalnej stronie internetowej, w sekcji Mapy.

Ważna informacja! Należy pamiętać, że aktualizacja map Q3 2017 jest kompatybilna z wersją oprogramowania 9.7.2493 lub wyższą.