menu bar

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PRINCIPIILE PRELUCRĂRII LOR

Scopul acestui text este să informeze clienții și vizitatorii site-ului www.navitel.cz despre principiile protecției datelor cu caracter personal și principiile prelucrării lor. Un alt scop este să furnizăm clienților noștri cunoștințe generale despre drepturile lor în legătură cu datele cu caracter personal furnizate. Acest text a fost compus în special cu privire la Legea nr. 101/2000 Sb., cu privire la protecția datelor cu caracter personal în Republica Cehă, cu modificările ulterioare, și Regulamentul Parlamentului European și Consiliului (UE) Nr. 2016/679, cu privire la protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor lor personale ("GDPR").


1. ADMINISTRATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1. Administratorul tuturor datelor cu caracter personal furnizate de clienții sau vizitatorii site-ului www.navitel.cz este societatea NAVITEL s.r.o., cu sediul central în U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 246 59 991, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Insert 164118 (denumită în continuare "ADMINISTRATOR" sau "NAVITEL").

1.2. Termenul "Administrator" înseamnă că noi prelucrăm toate datele dvs. personale, noi stabilim în ce mod și pentru ce scop vor fi utilizate datele personale, cât timp vor fi stocate și cum vor fi securizate.

1.3. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați Administratorul pentru orice întrebare sau cerere cu privire la datele dvs. personale, fie la adresa: U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, sau la email: info@navitel.cz, sau prin telefon la: +420 225 852 852.

1.4. Administratorul declară că el nu a numit un reprezentant sau Ofițer Protecția Datelor. Acest lucru înseamnă că societatea NAVITEL desfășoară toate activitățile cu privire la protecția datelor cu caracter personal pe cont propriu, fără participarea altor persoane.

2. SFERA DE APLICARE ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. În primul rând, semnificația termenului "prelucrare" trebuie să fie clarificată pentru a înțelege mai bine și a completa informațiile prevăzute aici. Acest termen înseamnă orice operație cu date personale, de exemplu, înregistrarea, stocarea, căutarea, utilizarea, răspândirea, sortarea, ștergerea, etc.

2.2. Datele cu caracter personal care vor fi colectate și prelucrate de Administrator sunt:
- Adresa email
- Sex (opțional)
- datele locației (opțional)
- datele din dispozitivul dvs. (opțional)

2.3. Pentru a evita orice nelămurire, societatea NAVITEL declară că în cazul unei comenzi ferme, clientul este îndrumat spre site-ul partenerului de afaceri - Avangate BV, care este ulterior Administratorul datelor personale furnizate și NAVITEL nu este în nici un mod responsabilă pentru încheierea contractului (nume, prenume, țara de rezidență și email), Politica de confidențialitate sau Conformitate.

2.4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator este exclusiv:
(i) crearea și gestionarea unui cont de utilizator (sau potențial client) pe site-ul NAVITEL;
(ii) Comunicarea cu clientul, în cazul unei cereri a clientului pentru suport clienți;
(iii) trimiterea unui newsletter regulat de la compania NAVITEL;
(iv) în cazul accesului la datele de pe dispozitivul dvs. (contacte, calendar) pentru utilizarea ulterioară în cadrul rețelei de navigație NAVITEL; și
(v) în cazul datelor locației, utilizarea lor în cadrul rețelei de navigație a companiei NAVITEL.

3. TIMPUL DE SALVARE, SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI ALȚI DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

3.1. Administrator salvează datele dvs. personale pe durata existenței contului de Utilizator relevant. Administratorul va șterge datele dvs. personale fără întârziere dacă solicitați acest lucru, (indiferent de forma acestei cereri), dar nu mai târziu de trei (3) zile lucrătoare de la data primirii acestei cereri.

3.2. Toate datele personale pe care Administratorul le gestionează sunt securizate pe un server, care se află în Republica Cehă. Securitatea fizică a serverului este asigurată de pază și protecție, un sistem de camera video și un sistem de alarmă, securitatea electronica este asigurată, inter alia, de un Firewall, un program antivirus și schimbarea regulate a parolei.

3.3. Administratorul declară că datele dvs. personale nu vor fi transmise în nici un caz unei terțe părți fără consimțământul dvs. explicit.

4. COOKIE-uri

4.1. Când vizitați și utilizați site-ul nostru, noi înregistrăm Adresa dvs. IP, durata pe care o petreceți pe site, și informații despre site-ul de pe care veniți. Dacă în browser-ul dvs. interziceți utilizarea cookie-urilor, acest lucru nu va avea nici un efect asupra vizualizării site-ului nostru.

5. DREPTURILE SUBIECȚILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Orice Entitate de Date cu caracter personal (fie Clientul sau un potențial client care a furnizat Datele sale personale Administratorului) are dreptul în orice moment să retragă în întregime sau parțial consimțământul său de a furniza date personale. Dvs. nu sunteți obligat să furnizați date personale, totuși, prin furnizarea lor veți ajuta la crearea și operarea contului de Utilizator NAVITEL sau a diverselor funcții ale rețelei de navigație NAVITEL.

5.2. În cazul unei cereri de a retrage consimțământul dvs. cu privire la furnizarea datelor dvs. personale legate de sex, retragerea consimțământului nu va conduce la indisponibilitatea sau anularea contului dvs. de utilizator sau alte consecințe negative. Același lucru se aplică dacă decideți să retrageți consimțământul dvs. la newsletter-ul NAVITEL sau consimțământul cu privire la colectarea datelor locației sau datelor din dispozitivul dvs.

5.3. Aveți dreptul în orice moment să solicitați Administratorului accesul la, corecția sau ștergerea datelor dvs. personale și puteți în orice moment obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale, ceea ce înseamnă că puteți solicita transferul datelor dvs. personale la un alt Administrator.

5.4. În cazul în care considerați că datele dvs. personale nu sunt utilizate în conformitate cu legislația aplicabilă, aveți dreptul să contactați Autoritatea Protecției Datelor (www.uoou.cz). În acest caz, am aprecia dacă ați apela mai întâi la noi și să ne oferiți ocazia de a soluționa problema.

6. PREVEDERI FINALE

6.1. Aceste principii cu privire la protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea lor sunt valabile începând din 25 mai 2018.

6.2. În cazul unei modificări fundamentale a acestor principii cu privire la protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea lor, noi vă vom informa imediat printr-un email la adresa email specificată în înregistrarea dvs.