menu bar

Aktywacyjny (odblokowujący) plik mapy — plik, który tworzy się przy rejestracji poszczególnej mapy. Dany plik posiada rozszerzenie *.ntk i umieszczany jest w folderze z mapami rejestrowanego regionu.

Plik aktywacyjny programu — plik tekstowy, który użytkownik otrzymuje podczas rejestracji: NaviTel Activation Key.txt - dla wersji na palmtopy i NaviTelAuto Activation Key.txt - dla wersji do nawigacji samochodowych.

Atlas — folder z mapami nawigacyjnymi, stworzony przez użytkownika (może mieć również inną nazwę, zależnie od decyzji użytkownika).

Indeksowanie (ponowne indeksowanie) — proces łączenia map w celu automatycznej pracy i dodawania nowych informacji.

Klucz licencyjny (aktywacyjny) — zbiór symboli, konieczny do usunięcia funkcjonalnych ograniczeń z programu lub mapy. Klucz licencyjny programu zawiera W pierwszym bloku 5 symboli a klucz licencyjny mapy - 7.

Rejestracja — proces pozwalający zdjąć z programu i (lub) mapy ograniczenia funkcjonalne. W czasie rejestracji dla programu tworzony jest plik aktywacyjny, a dla mapy - plik odblokowujący.

Numer seryjny nawigacji samochodowej (ID karty pamięci) — kombinacja cyfr i (lub) liter pojawiająca przy uruchomieniu niezarejestrowanej wersji programu "Navitel Nawigator".

Numer seryjny palmtopa (ID urządzenia) — kombinacja liter i cyfr umieszczona w pamięci urządzenia. ID palmtopa pojawia się przy uruchomieniu niezarejestrowanej wersji programu "Navitel Nawigator". ID urządzenia można również poznać klikając "Menu" - "Informacje" - "O programie".

Ślady trasy (Tor) — zbiór punktów zapisanych w czasie ruchu, każdy punkt charakteryzuje się współrzędnymi i czasem. To swego rodzaju rejestrator ruchu. Tworzony jest automatycznie i nie podlega edycji.