menu bar

Warunki zwrotu kosztów oprogramowania – Google Play

Szanowni użytkownicy! Niniejsza „Polityka dotycząca zwrotów oprogramowania” ma zastosowanie wyłącznie wobec produktów zakupionych za pośrednictwem Google Play.


Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej z Użytkownikiem dla oprogramowania Navitel Navigator, obecną procedurę zwrotu pieniędzy za zakupione Oprogramowanie przeprowadza NAVITEL s.r.o.

Warunki zwrotu kosztów oprogramowania NAVITEL

 1. Aby uzyskać zwrot stosownej kwoty, konieczne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
  • Nie aktywowano klucza licencyjnego.
  • Nie upłynął okres zwrotu (3 miesiące) pośrednio zakupionego produktu o należytej jakości.
  • Przedstawiono dowód dokonania płatności bądź inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu Oprogramowania (wraz z numerem i datą zamówienia).
  • Użytkownik wypełnił odpowiedni formularz Wniosku o zwrot pieniędzy.
 2. Wniosek Użytkownika o zwrot odpowiedniej kwoty (zwany dalej „Wnioskiem”) zostanie rozpatrzony pozytywnie wyłącznie, jeżeli Użytkownik spełnił wszystkie warunki określone w powyższym ust. 1.
 3. Użytkownik może skontaktować się z działem wsparcia technicznego wysyłając wiadomość na adres support@navitel.su, aby uzyskać informacje dotyczące procedury zwrotu.
 4. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania Wniosku.

Prosimy zalogować się na stronie https://wallet.google.com/. Status zamówienia jest dostępny na stronie „Transakcje”.

 1. Jeśli zamówienie zostało anulowane (zamówienie jest anulowane przez Google), wstrzymana kwota widoczna w bilansie karty kredytowej oznacza jedynie autoryzację płatności, a nie faktycznie dokonaną płatność. Aby uzyskać dalsze wyjaśnienia, prosimy skontaktować się ze swoim bankiem.
 2. Jeżeli stan zamówienia określono jako „Doręczono”, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Formularz zwrotuProsimy o dołączenie zrzutu ekranu z otwartą stroną statusu zamówienia ze strony https://wallet.google.com/.