menu bar

Instalacja mapy

Instalacja mapy za pośrednictwem oferty programowej "Navitel Navigator"

Niniejsza metoda pobrania i instalacji mapy do urządzenia nawigacyjnego jest możliwa tylko w wypadku, gdy urządzenie ma możliwość dostępu do Internetu (za pośrednictwem technologii GPRS, 3G, Wi-Fi czy też innych). Ze względu na rozmiar niektórych map zalecane jest połączenie przez Wi-Fi.

 1. Uruchom aplikację "Navitel Navigator" i wybierz pozycję "Oferta główna" → "Mój Navitel" → "Pobierz mapy". Dla ułatwienia w wyszukiwaniu pożądanego produktu mapy zostały pogrupowane według kontynentów. Wybierz grupę.
 2. NAVITEL maps install common-1
 3. Wybierz z listy pożądaną mapę. Otworzy się ekran oferujący bardziej szczegółowe informacje o mapie.
 4. Kliknij przycisk "Pobierz" na ekranie informacyjnym i potwierdź przez kliknięcie przycisku "Tak".
 5. NAVITEL maps install common-2
 6. Rozpocznie się pobieranie pliku z mapą.
 7. Program wykona instalację oraz indeksację map.
Instalacja mapy za pomocą komputera
 1. Zaloguj się do swego konta osobistego na stronie NAVITEL®. Wybierz opcję "Moje urządzenie (aktualizacja) " i kliknij "Dostępne aktualizacje" w kolumnie "Zaktualizuj" w tabelce. Otworzy się strona zawierającą listę dostępnych aktualizacji dla wszystkich zakupionych oraz aktywnych licencji.
 2. Podłącz urządzenie do komputera.
 3. Na liście odszukaj pożądaną mapę, kliknij przycisk "Pobierz" z prawej nazwy mapy i zapisz plik do folderu "\NavitelContent\Maps\" w pamięci urządzenia lub na kartę pamięciową.
  Podczas pobierania map zaleca się korzystać z menedżera pobierania. Upewnij się, że rozmiar pobieranego pliku mapy nie jest odmienny od podanego na stronie internetowej – w wypadku, gdyby plik był niepełny, program nie będzie pracować.
  Uwaga: O ile zakupiłeś dodatkowe licencje do map, należy je najpierw zarejestrować w koncie osobistym, aby były do dyspozycji po pobraniu mapy.
 4. Uruchom w urządzeniu aplikację "Navitel Navigator". Program automatycznie wykona indeksację map i wykona nowy atlas.