menu bar

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI WIDEOREJESTRATORÓW
(KAMERA INTERNETOWA, PAMIĘĆ MASOWA)

1. Pobierz aktualizację z sekcji “Zaktualizuj wideorejestrator” na stronie internetowej.

2. Następnie zaktualizuj urządzenie (szczegółowa instrukcja aktualizacji znajduje się tutaj).

3. Po zakończonej aktualizacji wyłącz wideorejestrator.

4. Podłącz urządzenie do komputera (Windows/MacOS) poprzez kabel USB.
Użyj portu na korpusie kamery. Podłączając kabel do uchwytu nastąpi tylko ładowanie wideorejestratora, nowe funkcje nie będą dostępne.

5. Kiedy kamera zostanie podłączona do komputera, pojawi się okno dialogowe na ekranie urządzenia, należy wybrać jeden z trybów:

  • Pamięć masowa: wideorejestrator jest podłączony do komputera w trybie pamięci USB, pliki na karcie miscroSD będą dostępne poprzez eksplorator plików lub program NAVITEL DVR Player;
  • Kamera internetowa: wideorejestrator jest w tym samym trybie co kamera internetowa;
  • Nagrywanie: wideorejestrator jest w trybie nagrywania (REC), pod warunkiem, że w urządzeniu znajduje się karta pamięci.

6. Sterowniki zostaną po raz pierwszy zainstalowane na komputerze po wybraniu trybu kamery internetowej.

WAŻNE:
Upewnij się, że Twój komputer jest podłączony do internetu i nie rozłącza kamery podczas instalacji sterowników.

7. Po zakończonej instalacji sterowników sprawdź, czy wideorejestrator pracuje poprawnie w trybie kamery internetowej.

Uwagi:
Jeżeli automatyczna instalacja sterownika nie powiodła się, zaktualizuj go w następujący sposób:

Windows
• Podczas aktualizacji sprawdź czy komputer jest podłączony do internetu.
Manager Urządzeń > zakładka Kamera > kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym modelu wideorejestratora > Właściwości > zakładka Sterownik > zaktualizuj sterownik.

MacOS
• System operacyjny Mac nie wymaga aktualizacji sterownika dla trybu kamery internetowej. Jeżeli kamera nie będzie działała prawidłowo, sprawdź połączenie USB z komputerem.