menu bar

Instalacja pakietów głosowych

Instalacja pakietu nawigacji głosowej z oferty programowej

O ile chcesz pobrać nowe pakiety nawigacji głosowej za pośrednictwem oferty programowej, urządzenie nawigacyjne musi być podłączone do Internetu (za pośrednictwem technologii GPRS, 3G, Wi-Fi lub innej). Ze względu na rozmiar niektórych plików zalecane jest połączenie przez Wi-Fi.

  1. Uruchom w urządzeniu aplikację "Navitel Navigator".
  2. Wybierz opcje "Oferta główna" → "Ustawienia" → "Ustawienia regionalne" → "Głosy".
  3. Wyświetli się lista pakietów nawigacji głosowej, które są do dyspozycji. Aby zainstalować pakiet nawigacji głosowej kliknij strzałkę z prawej i zaakceptuj przez kliknięcie przycisku "Tak".
  4. Kliknij przycisk "OK" w prawym górnym rogu ekranu.
Instalacja pakietu nawigacji głosowej ze strony spółki NAVITEL®

Podczas instalacji nowych pakietów nawigacji głosowej stosuj się do podanych poniżej poleceń.

  1. Przejdź do sekcji "Do pobrania" na stronie spółki NAVITEL® i wybierz opcję "Pakiety nawigacji głosowej" w lewej części ekranu.
  2. Wybierz język oraz pożądany pakiet nawigacji głosowej przez wybranie jego nazwy. Większość pakietów jest do dyspozycji w formacie .spx. Pliki w tym formacie zajmują mniej miejsca w pamięci urządzenia, jednak nie wszystkie urządzenia gp wspierają.
  3. Pobierz archiwum do komputera.
  4. Rozpakuj plik z archiwum i skopiuj go do pamięci urządzenia do folderu NavitelContent\Voices\.
  5. Uruchom w urządzeniu aplikację "Navitel Navigator", po tym wybierz opcję "Oferta główna" → "Ustawienia" → "Ustawienia regionalne" → "Głosy", wybierz zainstalowany pakiet nawigacji głosowej i kliknij przycisk "OK" w prawym górnym rogu ekranu.