menu bar

Aktualizacja map dla aplikacji Navitel Navigator

Aktualizacja mapy za pośrednictwem oferty programowej

Aby wykonać aktualizację mapy za pośrednictwem oferty programowej urządzenie nawigacyjne musi być podłączone do Internetu (za pośrednictwem technologii GPRS, 3G, Wi-Fi czy też innych). Ze względu na rozmiar niektórych plików mapowych zalecane jest połączenie przez Wi-Fi.

 1. Uruchom aplikację "Navitel Navigator" w urządzeniu i wybierz "Oferta główna" → "Mój Navitel" → "Aktualizacje".
 2. Wybierz mapę z listy dostępnych aktualizacji.
 3. Otworzy się ekran z informacjami zawierającymi bardziej szczegółowy opis mapy. Kliknij "Aktualizuj" i zaakceptuj.
Aktualizacja mapy za pomocą komputera

 1. Zaloguj się do swego konta osobistego na stronie internetowej NAVITEL®. Kontynuuj do sekcji "Moje urządzenie (aktualizacja)" i wybierz "Dostępne aktualizacje" w kolumnie "Aktualizuj". Otworzy się ekran i rozwinie listę dostępnych aktualizacji zgodnie z zakupionymi i zarejestrowanymi licencjami.
 2. Wybierz mapę. Zwróć uwagę na to, jaką wersję programu zainstalowałeś w urządzeniu.
 3. Kliknij przycisk "Pobierz" z prawej strony pliku z mapą.
 4. Pobierz plik .nm7 do komputera.
 5. Podłącz urządzenie lub kartę pamięciową do komputera.
 6. Skasuj wszelką zawartość foldera mapowego w urządzeniu (w ustawieniu wyjściowym to folder \NavitelContent\Maps).
 7. Uwaga! Po skasowaniu plików mapowych mapy nie będą dostępne w programie. Aby móc dalej z nich korzystać, należy zainstalować ich nowsze wersje. Skasowanie starszych wersji map jest konieczne, w innym wypadku może dojść do błędu programu z powodu braku kompatybilności nowszych i starszych wersji map.

 8. Skopiuj wszystkie pliki do foldera mapowego w urządzeniu (w ustawieniu początkowym to folder \NavitelContent\Maps).
 9. Uruchom w urządzeniu aplikację "Navitel Navigator". Program automatycznie wykona indeksację map i wykona nowy atlas.