menu bar

Navitel.Aktualności

Za pomocom Navitel.Akutalności dostarczamy informacji o najważniejszych aktualizacjach, ofertach specjalnych oraz rabatach.

Aby otworzyć serwis, wybierz Menu > Mój Navitel > Aktualności.

Jeżeli chcesz wybrać czy tak funkcja Aktualności ma być włączona czy wyłączona, wybierz Menu > Ustawienia > Usługi Online, znajdź „Pokaż powiadomienia usługi Navitel.Aktualności” następnie ustaw suwak w wybranej przez Ciebie pozycji.

Można także umieścić ikonę Navitel.Aktualności na pasku narzędzi. W tym celu wybierz Menu > Ustawienia > Interfejs>Przyciski mapy, a następnie aktywuj Navitel.Aktualności .