menu bar

Navitel.Zdarzenia

Navitel.Zdarzenia — nowa, bezpłatna, interaktywna usługa pozwalająca użytkownikowi ustawić i wyświetlić na mapie znaki innych użytkowników, symbolizujące różne typy zdarzeń drogowych.

      

      



Rodzaje zdarzeń:

Wypadki drogowe

Ten rodzaj zdarzeń służy do oznaczania wypadków drogowych. Można użyć kolumny dodatkowych informacji i klawiszy skrótów do wyświetlenia pasa ruchu, na którym doszło do wypadku.

Roboty drogowe

Możesz zgłosić odcinki objęte pracami drogowymi i szybko zaznaczyć, na których pasach ruchu mają one miejsce.

Inne ostrzeżenia

Jeśli zdarzenie drogowe nie może być opisane jako żaden inny typ, używane są inne ostrzeżenia. Przy wysyłaniu bardziej szczegółowych informacji o zdarzeniu najlepiej użyć opisu tekstowego.

Fotoradary

W przypadku zauważenia patrolu policji drogowa z systemami kontroli prędkości można oznaczyć ten odcinek drogi, ostrzegając innych użytkowników, aby jechali bezpiecznie i przestrzegali przepisów.

Wszystkie znaczniki opublikowane na mapie mogą być komentowane. Każde nowe zdarzenie na mapie jest widoczne dla użytkowników Navitel. Zdarzenia opublikowane na mapie mogą być wcześniej potwierdzone lub odrzucone przez innych użytkowników, w przypadku gdy znacznik nie jest poprawny.

Dane usługi Navitel.Zdarzenia są aktualizowane razem z danymi Navitel.Traffic. Dane zdarzeń automatycznie znikają po 3 godzinach lub 30 minutach od ostatniego potwierdzenia.

Zdarzenie może zostać usunięte z mapy przez autora i przez innych użytkowników. Każde nowe zdarzenie dostaje domyślnie ocenę "1". Każde nowe potwierdzenie zdarzenia zwiększa jego ocenę, a każde nowe zaprzeczenie zdarzenia obniża ją. Gdy zdarzenie osiągnie ocenę 0, jest usuwane z mapy.

Zasady korzystania z usługi Navitel.Zdarzenia:

Nie wolno umieszczać zdarzeń tego samego rodzaju w odległości 100 m lub mniej.

Zabrania się tworzenia zbyt wielu zdarzeń i głosowania wiele razy na już potwierdzone zdarzenie. Limit potwierdzania lub anulowania zdarzenia jest następujący: 10 czynności w ciągu 10 minut.

W przypadku przekroczenia limitu serwer będzie ignorować czynności.

Zabronione jest duplikowanie potwierdzania lub anulowania zdarzeń oraz potwierdzanie własnych zdarzeń.

Ilość komentarzy do zdarzeń jest również ograniczona.

Surowo zabrania się używać słów niecenzuralnych i reklamy w komentarzach do zdarzeń. Wiadomości są moderowane, a osoby naruszające zasady mogą podlegać ograniczeniu możliwości korzystania z usługi.